Det tillitsfulla ledarskapet

Modiga ledare jobbar tillitsfullt…. Att vara modig innebär inte att man inte är rädd eller har farhågor. Mod innebär att man tar beslut fast man känner rädsla. Att vara modig innebär inte att man alltid är den starka. Man litar snarare på att det finns styrka runt omkring. Att vara modig är…

läs mer