Människor tar till sig och bearbetar information på olika sätt. Det tar vi hänsyn till i vår pedagogik.

För vissa är det allra viktigaste att känna sig motiverade till att lära nytt och att förstå varför de ska lära sig något och agera på ett nytt sätt (WHY). Andra vill att fokus ska ligga på teori och evidens (WHAT). En tredje grupp lär sig bäst då de får träna praktiskt och lägger sitt fokus på hur:et (HOW). En fjärde grupp motiveras mest när de får reflektera över hur den nya kunskapen kan användas och vidareutvecklas i vardagen (WHAT IF).

Det som ofta missas i utbildningssammanhang är WHAT IF och ibland HOW. För oss är det en självklarhet att samtliga delar finns med, såväl i de digitala delarna som nr vi ses för fysiska workshops.

Modig Kommunikation arbetar med en pedagogisk fyrstegsmetod i all utbildning:

  1. Motivation, engagemang och ett tydligt WHY.
  2. Teori, evidens och metodik – ett tydligt WHAT.
  3. Praktisk träning – förtydligar HOW.
  4. Användning och vidareutveckling i vardagen – WHAT IF.

Även om vi föredrar en av delarna behöver vi alla gå igenom hela processen för att vi ny kunskap ska tas in, förstås, omvandlas till praktiska färdigheter och sedan användas, fungera och få effekt i den egna vardagen.