En organisation och en grupp har alltid en kultur. Den kan till präglas av laganda, individuella prestationer, globala influenser eller en historia av traditioner. Oavsett kultur är det vår kommunikation med oss själva och oss människor emellan som avgör hur vi arbetar, samarbetar och tar oss framåt. Grupputveckling handlar till stor del om att bli medvetna om hur vi kommunicerar med varandra och hur vi skulle kunna göra det på ett än mer effektfullt och utvecklande sätt.

Grupputveckling hjälper er att :

  • Stärka tilliten och den psykologiska tryggheten i er grupp.
  • Bli modigare och ärligare i er kommunikation.
  • Förbättra färdigheterna när det gäller att förebygga och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. 
  • Stärka engagemanget i gruppen.
  • Öka ansvarstagandet för såväl det egna och det gemensamma agerandet samt för relationerna i gruppen.
  • Formulera tydliga mål och meningsfulla mål.

Vi skräddarsyr våra insatser utifrån era specifika behov och förutsättningar.