Det tillitsfulla ledarskapet

Modiga ledare jobbar tillitsfullt….

Att vara modig innebär inte att man inte är rädd eller har farhågor. Mod innebär att man tar beslut fast man känner rädsla. Att vara modig innebär inte att man alltid är den starka. Man litar snarare på att det finns styrka runt omkring. Att vara modig är inte att ha svaren. Det handlar mer om att våga ställa frågor, fast svaren inte är de man önskade. Det gemensamma i våra modiga handlingar är att vi har tillit till att det blir bättre, mer utvecklande, mer lönsamt, mer hållbart. 

Det tillitsfulla ledarskapet är nyckeln till ett nytt resultat.

Jämför de av dina relationer som är byggda på full tillit och de relationer där tilliten saknas eller brister, och fundera på vilka effekter tilliten har på såväl hur ni mår och vad ni åstadkommer tillsammans. På samma sätt fungerar det i en grupp på jobbet. 

När en grupp känner tillit och psykologisk trygghet får man tillgång till en rad viktiga pusselbitar för effektivt och utvecklande samarbete:

  • kreativitet och förmåga att tänka utanför de vanliga ramarna
  • snabbare utveckling för såväl individ som grupp
  • mod att agera nytt
  • vilja att lösa konflikter så snart de dyker upp
  • engagemang och delaktighet
  • ansvarstagande
  • höga och realistiska förväntningar på resultat och varandra

Vi på Modig Kommunikation har tankar och samlade erfarenheter kring det modiga och tillitsfulla ledarskapet, och vill såklart dela med oss till din organisation.

Vi bjuder gärna på en inspirerande och matnyttig frukost – eller lunchföreläsning där vi även diskuterar vad man konkret kan göra för att öka tilliten i en grupp. 

Vi erbjuder även en halvdags workshop där vi fördjupar oss i ämnet och där vi vågar lova att tilliten i gruppen ökar minst ett snäpp (pris 12000 kr). Hör av dig här nedan för mer information. 


Vi önskar dig en modig vecka!

Anneli och Anna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *