Hur ofta ger en utbildningsinsats önskad effekt som håller i längden? Ganska sällan, är vår erfarenhet. Det vill vi ändra på!

Teoretisk kunskap kan man ta till sig genom att läsa en bok, men verklig inlärning sker först när man även fått träna i praktiken och reflektera över hur ny kunskap och nya färdigheter passar in sin egen tillvaro. Därför arbetar vi genomgående enligt det som kallas 4MAT-pedagogiken, som tar hänsyn till människors olika inlärningsstilar.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser inom området kommunikation och ledarskap. Varje samarbete inleds med en nulägesanalys och en noggrann inventering av era behov och önskemål. Exempel på utbildningar vi ofta håller är:

Medveten kommunikation:

Denna utbildning syftar till att hjälpa er att bli starkare, tryggare och smidigare i er dagliga kommunikation. Vilka signaler sänder du ut, medvetet och omedvetet? Hur kan du finna styrka i ditt kroppsspråk? Hur lyssnar man på riktigt och varför är det så viktigt? Hur blir du mer flexibel i din kommunikation, även när det hettar till?  

Efter genomförd utbildning har du koll på nycklarna för god och medveten kommunikation, lyssnandets nivåer, kraftfulla frågor, olika kommunikationsstilar och kan ge hjärnvänlig feedback.

Självledarskap: 

Självledarskap är en utbildning för dig som vill stärka ditt självledarskap och din effektivitet i vardagen, så att du lägger fokus på det som är viktigt och håller löften till dig själv. Utbildningen ger dig verktyg och struktur för att skapa de bästa förutsättningarna för effektivare arbete och en mindre stressad vardag. Självledarskap handlar om att veta vad man vill, hur man ska nå dit och att hålla de löften man ger sig själv. Vi diskuterar viktiga nycklar när det gäller att leda sig själv, och du får användbara redskap för till exempel självkännedom, motivation, disciplin, fokus och fungerande stresshantering. En annan nyckel till personlig effektivitet är insikten om vad som är viktigt och vad som är bråttom.

Effektfulla team:

Att skapa ett effektivt team är helt centralt när det gäller att arbeta mot ett gemensamt mål. I alltför många grupper arbetar man hårt men förlorar mycket energi och kraft på grund av till exempel bristande tillit, undvikande av eller oförmåga att ta hand om konflikter samt bristande engagemang och ansvarskänsla.

I kursen Effektfulla team fokuserar vi på de faktorer som ofta gör att ett team förlorar sin kraft och tränar aktivt på konkreta och användbara verktyg för att öka tillit, engagemang, ansvar och resultatfokus. Vi arbetar med såväl teori som praktik, och deltagarna lämnar kursen med ökad kompetens och trygghet när det gäller att skapa ett effektivt team och en konkret plan för sin egen arbetsgrupp.

Coachande ledarskap:

Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill förbättra dina färdigheter i att stärka individer och gruppers förmåga till självständigt och utvecklande arbete. Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att stärka individuell utveckling, grupputveckling och lägger en bra grund för förändring och ökat engagemang. Som resultat kan ni få ut individers och gruppers fulla potential. Coachande ledarskap handlar i grunden om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre.

Konstruktiv konflikthantering:

Efter avslutad kurs har du verktyg för att hantera en konflikt i tid och kan dessutom hantera olika konfliktstilar. Du har tränat på det Empatiska språket och vet vikten av att lägga fokus på de behov som ligger bakom själva konflikten. En konflikt dyker upp just för att något eller några behov inte är tillgodosedda. 
Den här kursen håller vi allra helst i förebyggande syfte men den kan också vara vägen ur en etablerad konflikt.