Det blir inte som vi tänker. Det blir som vi gör. Och ibland räcker inte heller det. Det ligger kanske hinder i vägen som kan vara svåra att komma runt på egen hand. Då är coaching, coaching och samtalsterapi olika effektfulla vägar. Vi erbjuder samtal för dig som ledare och medarbetare och fokuserar på det just du behöver för att både må bra och prestera bra. Både för dig själv och för dem du kanske leder. 

Samtal med en professionell partner är kraftfullt och syftar till att skapa förståelse för sig själv och andra och frigöra potential.  Med en av våra coacher/terapeuter som stöd får du det stöd och den utmaning som kan vara knepig att få till på egen hand. Det är lätt att prioritera ner sig själv vilket kanske inte håller på sikt.

I din samtalspartner får du ett bollplank och en sparringpartner som lyssnar aktivt, som ställer frågor som leder såväl inåt som framåt och som hjälper dig att sortera och prioritera. Du får också någon som inte alltid stryker medhårs, utan som utmanar och hjälper dig att spänna bågen. Vad hade du velat uppnå om du visste att du inte kunde misslyckas?

Välkommen att höra av dig om du eller någon i din närhet skulle behöva samtalsstöd.