I come in peace…

I come in peace…

Tycker du det är motigt att säga ifrån? Att uttrycka att nu får det vara nog, det är inte ok längre? Du skulle kanske vilja ropa ”Jag orkar inte bli behandlad på det här sättet en gång till.”

Vi är många som känner ett uns av motstånd när det är dags att säga att vår gräns är nådd, när vi helt enkelt behöver stå upp för oss själva. Det kan vara ännu besvärligare att ta tag i en dold konflikt som vi kanske bär inom oss och inte uttryckt ännu. Många kan nog känna igen sig i begreppet ”elefanten i rummet” där fler personer i tysthet är medvetna om att det ligger osagda saker i luften som behöver redas ut, men det verkar inte finnas syre nog att börja prata om själva elefanten.

Vi har hittat ett favoritsätt att närma oss dessa situationer. En teknik i kommunikation på sätt och vis. När du behärskar den här tekniken så kan du uttrycka dig väldigt effektivt, tydligt och samtidigt empatiskt. Det bästa sättet! Du uppfattas inte kritisk i din kommunikation, vilket blir konsekvensen om vi far ut i frustration och känslosam affekt.

Tekniken är utvecklad av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Han utvecklade sin modell i sitt arbete med grupper inom näringslivet, offentliga organisationer och vissa minoritetsgrupper. Det kallas just det Empatiska språket eller ”Giraffspråket”. Giraffen sägs vara det djur som i förhållande till sin kroppsvolym har det största hjärtat, Dessutom har ju giraffen en lång hals som ger fantastisk överblick över situationen. 

Tekniken är så lyckosam just för att den är så enkel med några få steg som gör det lättare för både sändare och mottagare att göra sig förstådda.

Om du är nyfiken att prova så kan du testa följande steg.

1. Observation – beskriv agerandet.
-Jag noterar att du (eller jag märker att du/hör att du) avbryter mig.
Viktigt att det är ett jag-budskap, där du återger fakta och inte en åsikt.  Du noterar helt enkelt ett beteende utan att döma. 

2. Uttryck hur det känns för dig.
– Jag blir frustrerad och känner mig besviken. 
Att uttrycka sin känsla, gör det lättare för motparten att känna förståelse och empati för dig. Oftast vill vi inte att någon vi bryr oss om ska känna negativa känslor inför det vi gör.

3. Behov. Ditt varför.
– Jag behöver få prata färdigt så jag inte glömmer bort eller kommer av mig. Jag har svårt att hitta tråden igen när jag blir avbruten. 
Att uttrycka dina behov gör det tydligare för motparten på en mer rationell nivå förstå dig, ditt varför. 

4. Önskemål
– Jag skulle önska att du väntade med din åsikt, jag skulle önska att du lyssnade lite till, jag skulle önska att du var tyst tills jag pratat klart.
Här hjälper du motparten med att i framtiden visa dig ett önskvärt nytt beteende. 

5. Be om återkoppling
– Vad tänker du om det? Är det OK för dig? 
Den sista frågan är viktig då du från nu lägger ansvaret till motparten att svara an på det du gett uttryck för. Och du behöver vara beredd på att den andra personen kan säga emot. 

Hur motparten svarar kan kan i sin tur ge svar på förmågan att verkligen förstå vad su sagt. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

* indicates required

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *