Det blir inte som vi tänker. Det blir som vi gör. Och ibland räcker inte heller det. Det ligger kanske hinder i vägen som kan vara svåra att komma runt på egen hand. Då är coaching ett effektivt stöd.

Vi erbjuder coachande samtal för dig som ledare, och fokuserar på det just du behöver för att både må bra och prestera bra. Både för dig själv och för dem du leder. Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge och ditt önskade läge, och arbetar sedan framåt tillsammans. Du gör jobbet och din coach finns med som ledstång, sparringpartner och bollplank på vägen. Inte sällan som provokatör och utmanare. Läs mer om coachning här!