Idag krävs ett ledarskap som är både tydligt och målinriktat, flexibelt och lyhört.
Vi på Modig Kommunikation utbildar, utvecklar och coachar ledare.

En organisation har alltid en kultur. Den kan till exempel präglas av laganda, individuella prestationer, globala influenser eller en historia av traditioner sedan hundra år. Oavsett kultur är det vår kommunikation med oss själva och oss människor emellan som avgör hur vi arbetar, samarbetar och tar oss framåt. Grupputveckling handlar till stor del om att bli medvetna om hur vi kommunicerar med varandra och hur vi skulle kunna göra det på ett än mer effektivt och utvecklande sätt.

Det blir inte som vi tänker. Det blir som vi gör. Och ibland räcker inte heller det. Det ligger kanske hinder i vägen som kan vara svåra att komma runt på egen hand. Då är coaching ett effektivt stöd. Vi erbjuder coachande samtal för dig som ledare, och fokuserar på det just du behöver för att både må och prestera bra. För dig själv och för dem du leder. Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge och ditt önskade läge, och arbetar sedan framåt. Du gör jobbet och din coach finns med som ledstång, sparringpartner och bollplank på vägen. Inte sällan som provokatör och utmanare.

Hur ofta ger en utbildning verklig effekt som håller i längden? Hur ofta leder den till ett förändrat och förbättrat agerande? Ganska sällan, är vår erfarenhet. Det vill vi ändra på! Vi menar att hela syftet med en utbildningsinsats är att den ska leda till förändring. Därför erbjuder vi en kombination av digital utbildning som du kan ta till dig över tid när och där det passar dig, och fysiska workshops där fokus ligger på praktisk träning och återkoppling. På så sätt åstadkommer vi både effektivitet och en effekt som håller i sig. Vår utbildning Nycklar till ett modigt ledarskap är en fullmatad utbildning i ledarskap och kommunikation, där du blir ännu bättre på att kommunicera effektivt, ge återkoppling, lösa konflikter och låta människor växa och blomstra såväl individuellt som i grupp.