Grupp │ Samtal │ Utbildning

Grupputveckling

Grupper som växer arbetar med sin kommunikation och sin kultur. Vi arbetar med grupper som vill utvecklas. Det kan handla om till exempel kulturbyggande, självledarskap, ledarskap, återkoppling och konflikthantering.

Lärande som får effekt

Hur ofta ger en utbildning verklig effekt som håller i längden? Ganska sällan, är vår erfarenhet. Det vill vi ändra på! Välkommen till oss när du är intresserad av skräddarsydda utbildninsinsater på teman som till exempel medveten kommunikation, självledarskap, tillitsfullt ledarskap, effektfulla team och konstruktiv konflikthantering.

Samtal som utvecklar

Det blir inte som vi tänker. Det blir som vi gör. Och ibland räcker inte heller det. Det ligger kanske hinder i vägen som kan vara svåra att komma runt på egen hand. Då kan coaching, parsamtal eller samtalsterapi vara en effektfull väg till utveckling. Vi erbjuder coachande samtal och samtalsterapi för dig som ledare och medarbetare, och parsamtal för er som är i en kärleksrelation, familjerelation eller arbetsrelaterad relation.